» FAQ algemene informatie

  Livar is gecertificeerd voor:
  ⦁   3 sterren Beter Leven keurmerk (BLk) = het hoogst haalbare predikaat voor dierenwelzijn van de dierenbescherming (meer informatie op de website van de Dierenbescherming).  ⦁   Erkend streekproduct (SPN) = geeft aan dat het gehele product en de gehele keten regionaal (Limburg) is.  ⦁   FSSC22000 = het kwaliteitssysteem van ons eigen vlees- en vleeswarenatelier waar alle Livar varkens worden uitgebeend, versneden en/of verwerkt tot mooie vleesproducten en vleeswaren. FSSC22000 is een kwaliteitssysteem om de voedselveiligheid te borgen van onze producten.

  Via de VVV Zuid-Limburg kunt u een rondleiding boeken op de Abdij Lilbosch in Echt. Vanaf de openbare weg kunt u echter ook de varkens buiten zien lopen.  Abdij Lilbosch, en dan met name haar Abt, Dom Malachias, speelt een heel belangrijke rol binnen Livar. De Abdij is ook mede-eigenaar van Livar. Binnen het bestuur van Livar waakt de Abdij over de ethische en maatschappelijk integriteit van Livar.  Livar heeft, voor haar gehele keten en als enige varkensconcept, het hoogst haalbare predikaat van de dierenbescherming mogen ontvangen. Dit zijn 3 sterren van het Beter Leven keurmerk.

  Het verschil tussen de diverse sterren van het Beter Leven keurmerk zit hem met name in de oppervlakte die de dieren tot hun beschikking hebben en of ze toegang hebben tot een uitloop.

  Om de precieze eisen te zien kunt u het beste op de website van de Dierenbescherming kijken:

  Al het Livarvlees is een erkend streekproduct en wordt geproduceerd volgens 3 sterren Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.

  Livar stelt als eis dat de varkens granen gevoerd krijgen uit Limburg, om zodoende een korte productieketen te kunnen waarborgen. De productie van biologische granen uit Limburg is niet toereikend om al onze varkens met biologische geteelde granen te voeren. Wij vinden het belangrijker dat de Livarvarkens goede kwaliteit voer krijgen dat zo dicht mogelijk in de buurt van waar de varkens opgroeien geteeld is. Vandaar dus dat Livarvlees wel erkend is als streekproduct en het 3 sterren Beter Leven keurmerk predikaat draagt, maar niet biologisch is.

  Livarvlees is vrij van antibiotica.

  Bij Livar zorgen we ervoor dat de Livarvarkens een goede weerstand hebben. Dit doen we doordat Livarvarkens van een robuust ras zijn, ze weerstand opbouwen doordat ze altijd binnen of buiten kunnen zijn en we zorgen dat hun weerstand optimaal is door ze te vaccineren tegen veel voorkomende ziektes bij varkens.

  Echter, een dier kan, net als een mens, wel eens ziek worden. Natuurlijk willen we het Livarvarken dan een goede behandeling niet ontnemen. Als het een bacteriële infectie betreft, waarbij antibiotica dus genezing kan bieden, dan worden de Livarvarkens behandeld met antibiotica. Livar hanteert daarnaast een extra ruime marge bovenop de wettelijk verplichte wachttijd (tijd die het duurt voordat een antibioticum uit het lichaam is), zodat er nooit een restant (residu) van antibiotica in het vlees kan voor komen.

  Er worden momenteel nog geen specifieke rondleidingen voorzien voor particulieren op een Livarboerderij. Via de VVV Zuid-Limburg kunt u echter wel een rondleiding boeken bij Abdij Lilbosch. Op deze locatie ontvangt u dan meer informatie over de kloosterboerderij en onze Livarvarkens.

  Livar is altijd geïnteresseerd in nieuwe boeren of boerderijen. Wilt u een Livarboerderij runnen? Laat het ons dan gerust weten via info@livar.nl.
  Livar begeleidt regelmatig stagiaires. Neem contact met ons op via info@livar.nl om na te gaan of er mogelijkheden zijn voor een stageplaats.

  Livar is altijd op zoek naar nieuwe ambassadeurs die Livar met veel enthousiasme op hun menukaart willen zetten. Neemt u gerust contact met ons op om hierover te spreken; info@livar.nl.

  Livar wil niet de grootste worden, maar wel de beste blijven. We zetten ons daarom heel hard in om in de toekomst nog beter ons best te doen voor de gezondheid en het welzijn van onze Livarvarkens en de kwaliteit van het Livarvlees. Daarnaast willen we graag dat u als consument of geïnteresseerde alle facetten van ons bedrijf kunt beleven. We zijn daarom bezig met de ontwikkeling van een Livar Experience Center. Hier willen we u op een interactieve en educatieve manier tonen hoe een biggetje geboren wordt bij Livar, hoe deze opgroeit en opgevoed wordt tot vleesvarken. 

  Dit alles natuurlijk met het hoogst haalbare niveau van dierenwelzijn. Ook vertellen we u dan graag meer over de voeding van de varkens en met welke innovaties we bezig zijn. Ook tonen we u daar graag hoe het vlees uiteindelijk verwerkt wordt tot een smakelijk stukje vlees of een exclusief vleeswarenproduct in ons vleeswarenatelier.

  In de toekomst hopen we u in het Livar Experience Center ook te kunnen voorzien van een smakelijke lunch of diner in het restaurant of kunt u producten kopen om thuis heerlijk te bereiden. Houd onze website in de gaten voor nieuws omtrent de ontwikkeling van het Livar Experience center.

  Livar wil graag voorop blijven lopen en doet dus veel onderzoek naar verbeteringen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, milieu en vleeskwaliteit.

  Sedumdak
  Op de kloosterboerderij heeft Livar op de vleesvarkensstal en stroloods een speciaal sedumdak aangelegd. Dit past namelijk in de landschappelijk inpassing van de stallen in het landschap. Tevens zorgt het voor een goed geïsoleerd dak, extra biodiversiteit in de flora maar zeker ook doordat het allerlei vogels en insecten zal aantrekken.

  Mestgedrag en emissiereductie
  Om de emissie van geur en ammoniak te reduceren voeren we, samen met Wageningen Universiteit, onderzoek uit naar het mestgedrag van de varkens. Door de varkens te leren op een bepaalde plaats te mesten kunnen we ze gecontroleerd op een specifieke plaats hun behoefte laten doen (een varkens wc). Door vervolgens ook nog te zorgen dat mest en urine direct gescheiden worden kunnen geur en ammoniakvorming sterk reduceren.

  Mest en urine worden direct bij de bron gescheiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het gebruik van een speciale mestband die we uittesten op de kloosterboerderij. Deze mestband is V-vormig en loopt iets af in één richting. In het gootje van de V wordt de urine daardoor afgevoerd naar één zijde. De mest die op de band ligt kan doormiddel van een transportsysteem getransporteerd worden naar de andere zijde van de stal. Op die manier wordt mest en urine dus zeer snel van elkaar gescheiden.

  Naast het gebruik van deze mestband zijn we ook proeven aan het uitvoeren met een speciale “High Welfare Floor”. Dit is een vloer die erg goed draineert en waar dus regenwater en urine gemakkelijk doorheen loopt en waar de mest op de bovenlaag blijft liggen en gemakkelijk handmatig of machinaal verwijderd kan worden waardoor er dus ook weer direct een scheiding optreedt tussen mest en urine. Ook testen we (rooster)vloeren gemaakt van composiet, een materiaal dat erg hygiënisch is en emissies reduceert.

  In onze uitlopen zijn we daarnaast proeven aan het doen waarin we het laten wroeten van de varkens willen combineren met het reduceren van emissies. Hiervoor voeren we proeven uit met zand en grind om enerzijds een goede drainage te creëren en anderzijds een interessant wroetmateriaal aan te bieden voor de Livarvarkens.

  Wroeten
  Omdat we het bij Livar erg belangrijk vinden dat de Livarvarkens hun natuurlijke gedrag kunnen uitvoeren vinden we het ook van groot belang dat ze kunnen wroeten en spelen. Natuurlijk hebben al onze varkens de beschikking over stro, maar we willen ze graag ook iets bieden waarin ze wat dieper kunnen wroeten. Op de kloosterboerderij, onze proefboerderij, zijn we daarom bezig met een onderzoek waarbij we zand of fijn grind gebruiken als materiaal in een wroetbak.

  Individuele dierherkenning
  Om nog betere gegevens te hebben over de gezondheid, het welzijn, de productie van onze Livarvarkens en de vleeskwaliteit zijn we ook bezig met proeven om de dieren een elektronisch oormerk te geven dat het mogelijk maakt om de dieren individueel te herkennen. Met deze gegevens kunnen we dan vervolgens diverse analyses uitvoeren.
  Het is niet mogelijk om te kiezen van welke boer het vlees afkomstig is.

  Al onze boeren werken volgens de criteria van Beter Leven 3 sterren van de Dierenbescherming. Ook gelden voor al onze boeren dezelfde standaarden ten aanzien van kwaliteit.

  Aangezien al onze boerderijen dus voldoen aan dezelfde eisen qua dierenwelzijn en kwaliteit, maakt het dus niet uit van welk bedrijf uw Livarproduct afkomstig is.