» FAQ algemene informatie

  Livar is gecertificeerd voor:
  ⦁   3 sterren Beter Leven keurmerk (BLk) = het hoogst haalbare predikaat voor dierenwelzijn van de dierenbescherming (meer informatie op de website van de Dierenbescherming).  ⦁   Erkend streekproduct (SPN) = geeft aan dat het gehele product en de gehele keten regionaal (Limburg) is.  ⦁   FSSC22000 = het kwaliteitssysteem van ons eigen vlees- en vleeswarenatelier waar alle Livar varkens worden uitgebeend, versneden en/of verwerkt tot mooie vleesproducten en vleeswaren. FSSC22000 is een kwaliteitssysteem om de voedselveiligheid te borgen van onze producten.

  Via de VVV Zuid-Limburg kunt u een rondleiding boeken op de Abdij Lilbosch in Echt. Vanaf de openbare weg kunt u echter ook de varkens buiten zien lopen.  Abdij Lilbosch, en dan met name haar Abt, Dom Malachias, speelt een heel belangrijke rol binnen Livar. De Abdij is ook mede-eigenaar van Livar. Binnen het bestuur van Livar waakt de Abdij over de ethische en maatschappelijk integriteit van Livar.  Livar heeft, voor haar gehele keten, het hoogst haalbare predicaat van de dierenbescherming mogen ontvangen. Dit zijn 3 sterren van het Beter Leven keurmerk.

  Het verschil tussen de diverse sterren van het Beter Leven keurmerk zit hem met name in de oppervlakte die de dieren tot hun beschikking hebben en of ze toegang hebben tot een uitloop.

  Om de precieze eisen te zien kunt u het beste op de website van de Dierenbescherming kijken:

  Al het Livarvlees is een erkend streekproduct en wordt geproduceerd volgens 3 sterren Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.

  Livar stelt als eis dat de varkens granen gevoerd krijgen uit de regio Limburg, om zodoende een korte productieketen te kunnen waarborgen. De productie van biologische granen uit de regio Limburg is niet toereikend om al onze varkens met biologische geteelde granen te voeren. Wij vinden het belangrijker dat de Livarvarkens goede kwaliteit voer krijgen dat zo dicht mogelijk in de buurt van waar de varkens opgroeien geteeld is. Vandaar dus dat Livarvlees wel erkend is als streekproduct en het 3 sterren Beter Leven keurmerk predikaat draagt, maar niet biologisch is.

  Livarvlees is vrij van antibiotica.

  Bij Livar zorgen we ervoor dat de Livarvarkens een goede weerstand hebben. Dit doen we doordat Livarvarkens van een robuust ras zijn, ze weerstand opbouwen doordat ze altijd binnen of buiten kunnen zijn en we zorgen dat hun weerstand optimaal is door ze te vaccineren tegen veel voorkomende ziektes bij varkens.

  Echter, een dier kan, net als een mens, wel eens ziek worden. Natuurlijk willen we het Livarvarken dan een goede behandeling niet ontnemen. Als het een bacteriële infectie betreft, waarbij antibiotica dus genezing kan bieden, dan worden de Livarvarkens behandeld met antibiotica. Livar hanteert daarnaast een extra ruime marge bovenop de wettelijk verplichte wachttijd (tijd die het duurt voordat een antibioticum uit het lichaam is), zodat er nooit een restant (residu) van antibiotica in het vlees kan voor komen.

  Er worden momenteel nog geen specifieke rondleidingen voorzien voor particulieren op een Livarboerderij. Via de VVV Zuid-Limburg kunt u echter wel een rondleiding boeken bij Abdij Lilbosch. Op deze locatie ontvangt u dan meer informatie over de kloosterboerderij en onze Livarvarkens.

  Livar is altijd geïnteresseerd in nieuwe boeren of boerderijen. Wilt u een Livarboerderij runnen? Laat het ons dan gerust weten via info@livar.nl.
  Livar begeleidt regelmatig stagiaires. Neem contact met ons op via info@livar.nl om na te gaan of er mogelijkheden zijn voor een stageplaats.

  Livar is altijd op zoek naar nieuwe ambassadeurs die Livar met veel enthousiasme op hun menukaart willen zetten. Neemt u gerust contact met ons op om hierover te spreken; info@livar.nl.

  Livar wil niet de grootste worden, maar wel de beste blijven. We zetten ons daarom heel hard in om in de toekomst nog beter ons best te doen voor de gezondheid en het welzijn van onze Livarvarkens en de kwaliteit van het Livarvlees. Daarnaast willen we graag dat u als consument of geïnteresseerde alle facetten van ons bedrijf kunt beleven. We zijn daarom bezig met de ontwikkeling van een Livar Experience Center. Hier willen we u op een interactieve en educatieve manier tonen hoe een biggetje geboren wordt bij Livar, hoe deze opgroeit en opgevoed wordt tot vleesvarken. 

  Dit alles natuurlijk met het hoogst haalbare niveau van dierenwelzijn. Ook vertellen we u dan graag meer over de voeding van de varkens en met welke innovaties we bezig zijn. Ook tonen we u daar graag hoe het vlees uiteindelijk verwerkt wordt tot een smakelijk stukje vlees of een exclusief vleeswarenproduct in ons vleeswarenatelier.

  In de toekomst hopen we u in het Livar Experience Center ook te kunnen voorzien van een smakelijke lunch of diner in het restaurant of kunt u producten kopen om thuis heerlijk te bereiden. Houd onze website in de gaten voor nieuws omtrent de ontwikkeling van het Livar Experience center.

  Livar wil graag voorop blijven lopen en doet dus veel onderzoek naar verbeteringen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn, milieu en vleeskwaliteit.

  Sedumdak
  Op de kloosterboerderij heeft Livar op de vleesvarkensstal en stroloods een speciaal sedumdak aangelegd. Dit past namelijk in de landschappelijk inpassing van de stallen in het landschap. Tevens zorgt het voor een goed geïsoleerd dak, extra biodiversiteit in de flora maar zeker ook doordat het allerlei vogels en insecten zal aantrekken.

  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2017/06/22/sedumdak-voor-natuurlijke-isolatie-op-varkensstal

  Mestgedrag en emissiereductie
  Om de emissie van geur en ammoniak te reduceren heeft Livar, samen met Wageningen Universiteit, onderzoek uitgevoerd naar het mestgedrag van de varkens. Door de varkens te leren op een bepaalde plaats te mesten kunnen we ze gecontroleerd op een specifieke plaats hun behoefte laten doen (een varkens wc). Door vervolgens ook nog te zorgen dat mest en urine direct gescheiden worden kunnen geur en ammoniakvorming sterk reduceren.

  Mest en urine worden direct bij de bron gescheiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het gebruik van een speciale mestband die we in gebruik hebben op de kloosterboerderij. Deze mestband is V-vormig en loopt iets af in één richting. In het gootje van de V wordt de urine daardoor afgevoerd naar één zijde. De mest die op de band ligt kan doormiddel van een transportsysteem getransporteerd worden naar de andere zijde van de stal. Op die manier wordt mest en urine dus zeer snel van elkaar gescheiden.

  Naast het gebruik van deze mestband op de Kloosterboerderij zijn op andere locaties stallen uitgevoerd met een dagontmestingssysteem middels mestschuiven. Door de frequente ontmesting wordt de kans op het ontstaan van emissies, bijvoorbeeld ammoniak, maar ook geur, sterk gereduceerd. Daarnaast wordt ook hier heel snel een scheiding gemaakt tussen de vaste mest en urine doordat de urine apart afgevoerd wordt, wat ook bijdraagt aan lagere emissies. Ook gebruiken we (rooster)vloeren gemaakt van composiet, een materiaal dat erg hygiënisch is en emissies reduceert.

  Wroeten
  Omdat we het bij Livar erg belangrijk vinden dat de Livarvarkens hun natuurlijke gedrag kunnen uitvoeren vinden we het ook van groot belang dat ze kunnen wroeten en spelen. Natuurlijk hebben al onze varkens de beschikking over stro, maar we willen ze graag ook iets bieden waarin ze wat dieper kunnen wroeten. In onze buitenuitlopen zijn we proeven aan het doen waarin we het laten wroeten van de varkens willen combineren met het reduceren van emissies.

  Individuele dierherkenning
  Om nog betere gegevens te hebben over de gezondheid, het welzijn, de productie van onze Livarvarkens en de vleeskwaliteit zijn we ook bezig met proeven om de dieren een elektronisch oormerk te geven dat het mogelijk maakt om de dieren individueel te herkennen. Met deze gegevens kunnen we dan vervolgens diverse analyses uitvoeren.

  Wilde zwijnen preventie
  Met name bij onze Kloosterboerderij leven veel wilde zwijnen in de nabije omgeving. Wilde zwijnen kunnen allerhande ziektes overdragen op gehouden varkens, zoals bijv. Afrikaanse varkenspest. Om het risico dat wilde zwijnen in contact kunnen komen met onze Livarvarkens zo klein mogelijk te maken hebben wij een dubbele omheining (voldoende hoog en 50 cm ingegraven in de grond) geplaatst rondom de weides waarin de Livarvarkens leven. Deze twee hekwerken staan op ruime afstand van elkaar en worden op veel plaatsen ook nog opgevuld door een dikke meidoornhaag. De toegangspaden tot de Kloosterboerderij blijven voor wilde zwijnen ontoegankelijk, maar voor landbouwwerktuigen nog steeds begaanbaar doordat wij wildroosters en hoge automatische hekken hebben geplaatst

  Transparante keten
  Om nog beter in te spelen op transparantie doorheen de keten heeft Livar een, door een onafhankelijke certificerende instantie gecontroleerde, borging van de herkomst opgezet. Slagers die qua varkensvlees 100% Livar verkopen kunnen zich laten certificeren als “Livar Geselecteerd specialist met Krul”. Een consument die bij deze slagers koopt kan op deze manier heel gemakkelijk verifiëren dat het varkensvlees dat hij/zij koopt afkomstig is van Livar.

  https://www.vleesmagazine.nl/nieuws/zeven-slagers-ontvangen-predicaat-met-krul?fbclid=IwAR0dhfBelI3N...

  Energieverbruik

  Op de daken bij de Kloosterboerderij ligt een groot aantal zonnepanelen (zie foto’s in artikel Livar kloostervarken: 'Het is geen sprookje, het is echt' | 1Limburg | Nieuws en sport uit Limburg). Ook de daken van de nieuwste stal in Meerlo zijn volledig voorzien van zonnepanelen (zie foto; Bonte Buitenvarken Meerlo (livar.nl)). Mede gezien het feit dat Livarvarkens op een zeer natuurlijke manier opgroeien en er dus weinig energie-verbruikende installaties nodig zijn, is de productie van Livarvlees nagenoeg energieneutraal.

  Het is niet mogelijk om te kiezen van welke boer het vlees afkomstig is.

  Al onze boeren werken volgens de criteria van Beter Leven 3 sterren van de Dierenbescherming. Ook gelden voor al onze boeren dezelfde standaarden ten aanzien van kwaliteit.

  Aangezien al onze boerderijen dus voldoen aan dezelfde eisen qua dierenwelzijn en kwaliteit, maakt het dus niet uit van welk bedrijf uw Livarproduct afkomstig is.